LOADING...

Category "blog"

9iul.

Utilitatea soluțiilor pentru dezvoltare urbană inteligentă

by Marian Constantin VASILE

Un jurnalist m-a întrebat odată: Marian, crezi că oamenii din România vor înțelege de ce sunt utile soluțiile inteligente pentru dezvoltare, având în vedere că există atâtea alte probleme legate de lucrurile „normale”: gropi, deșeuri, insecuritate ș.a.m.d.? Eu i-am răspuns că DA, în măsura în care le vom explica simplu toate avantajele acestor soluții. Și i-am oferit următorul exemplu (detaliat în cele ce urmează):

O aplicație inteligentă de mobilitate urbană pentru telefon mobil poate susține următoarele operațiuni: alegerea rutei optime (ex. în funcție de timp sau trafic), rezervări la distanță, identificarea locurilor de parcare, vizualizarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, verificarea disponibilității și a timpilor de așteptare a mijloacelor de transport public (autobuze/troleibuze, vaporașe, biciclete ș.a.), diverse notificări de interes pentru utilizatori (auto-configurabile), posibilitatea de a trimite informații de la locul faptei cu privire la accidente sau ilegalități comise, plată electronică etc. Toate aceste facilități ar conduce în mod categoric către următoarele efecte pozitive:

 • descongestionarea traficului, pentru că populația va opta pentru alegerea celor mai rapide și sigure vehicule: biciclete publice, mijloace de transport în comun, mașini personale etc.;
 • reducerea noxelor, efectelor de seră și a poluării fonice cauzate de trafic;
 • reducerea cheltuielilor de transport, atât publice, cât și private;
 • reducerea numărului de accidente pentru toți participanții în trafic (șoferi, bicicliști, motocicliști, pietoni, pasageri ai transportului în comun ș.a.), prin evitarea supraaglomerării anumitor rute;
 • descongestionarea mai rapidă a zonelor afectate de accidente, prin participarea comunității la oferirea informațiilor în timp real către centrele de comandă;
 • combaterea comiterii ilegalităților în trafic, prin trimiterea de către cetățeni a informațiilor și probelor text/audio/video către poliție;
 • sprijinirea indirectă a economiei, prin eliminarea timpilor morți și a întârzierilor profesionale nepermise;
 • reducerea stresului și a tensiunilor sociale, creșterea confortului și a condițiilor de trai;
 • calcularea unor indicatori de performanță cu ajutorul aplicației și a sistemelor inteligente de transport, care să favorizeze îmbunătățirea continuă a mobilității urbane și adoptarea obiectivă și optimă a deciziilor aferente de către factorii politici și administrativi;
 • susținerea dezvoltării altor aplicații inteligente, utile din punct de vedere economic și social pentru comunitatea locală, prin furnizarea datelor deschise și a interfețelor de programare (API) de către aplicația în discuție;
 • și altele.

O astfel de aplicație ar trebui bineînțeles să se bazeze pe hărți digitale în timp real, lățimi de bandă suficiente pentru transmiterea datelor și sisteme inteligente funcționale, prin dotarea cu inteligență (ex. senzori și transmițători) a flotei de transport în comun, parcărilor, șoselelor (inclusiv cele care sunt mai puțin circulate), bicicletelor și scuterelor publice etc., precum și interfațarea cu alte sisteme specializate (ex. pentru rezervare la distanță sau plată electronică). Unele module sunt prezente deja în orașele mari ale României, însă este nevoie ca ele să funcționeze impecabil, să fie interconectate și totodată integrate într-o platformă generală pentru mobilitate, la care să adere și aplicația de mobilitate vizată.

Se poate ca aplicația să fie creată de furnizori privați de soluții generale, la care să fie conectate soluțiile publice locale, însă în acest caz intră în discuție dependența față de acești furnizori. Un exemplu în acest sens este Google, care pune la dispoziție o aplicație dedicată performantă, ce integrează de asemenea alte facilități de interes, de ex. turistice și de business.

Iată un exemplu vizual simplu al unei asemenea aplicații despre care vorbesc:

(sursă imagine: https://placesjournal.org/article/mission-control-a-history-of-the-urban-dashboard)

și câteva referințe:

31ian.

Ce înseamnă cu adevărat Economia Circulară

by Marian Constantin VASILE
6 comments

Economia Circulară tratează mult mai multe aspecte decât cele care se disting la prima vedere, precum managementul deșeurilor și protecția mediului înconjurător. Economia Circulară vizează în primul rând crearea de plusvaloare, competitivitate, autonomie și pregătirea pentru vremurile disruptive care stau înaintea noastră. Schimbările climatice vor fi tot mai pronunțate, resursele tot mai puține și mai scumpe, prețurile tot mai fluctuante, noile tehnologii vor produce schimbări masive de concepție și acțiune, iar reglementările legislative se vor înăspri tot mai mult. Nu mai pomenesc și despre celelalte provocări internaționale, cum ar fi criza economico-financiară care bate la ușă sau conflictele interstatale care pot produce discontinuități importante în fluxurile existente.

Pentru a fi pregătiți în fața provocărilor enumerate mai sus, este nevoie să păstrăm VALOREA în interiorul sistemelor pe care le deținem, în cicluri de folosire care comportă pierderi minime. Acest deziderat poate fi împlinit prin recircularea și revalorificarea continuă a activelor disponibile (materii prime, subansamble, produse etc.) și limitarea importării resurselor din exterior, apelând la strategii care țin de proiectarea ecologică și sustenabilă a produselor, serviciilor, proceselor și modelelor de activitate, desfășurarea cât mai eficientă și eficace a activităților și aplicarea diferitelor metode de captare și reintegrare a VALORII la finalul utilizării produselor și serviciilor, în circuit închis sau împreună cu partenerii proprii, prin refolosire, reparare, recondiționare, renovare, refabricare, reciclare ș.a.m.d.

Prestigioasa Fundație Ellen MacArthur a anunțat că în luna martie 2019 va lansa o suită de resurse ușor accesibile cu privire la implementarea Economiei Circulare în Orașe, pentru a răspunde interesului tot mai mare manifestat la nivel internațional de guverne, administrațiile publice și actorii comunităților locale. Viziunea fundației se concentrează în primul rând pe trei arii principale: spațiu construit, mobilitate și sisteme de produse. Mai multe detalii se găsesc aici: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities.

Inițiativele Parlamentului European și Comisiei Europene cu privire la Economia Circulară sunt sintetizate în paginile web următoare:

Sper că un interes major real pentru Economia Circulară va fi manifestat și de autoritățile române. Subliniez că toți actorii comunităților noastre, fie ei universități, ONG-uri, companii private etc. pot demara acțiuni proprii pentru implementarea principiilor Economiei Circulare, stimulând astfel și administrațiile publice inerte, după cum deseori se întâmplă și cu lansarea soluțiilor inteligente în mediile în care activăm.