LOADING...

Posts Tagged "soluții inteligente propuse"

23feb.

Măsuri anti-emigrare

by Marian Constantin VASILE

Este îngrijorător faptul că tot mai mulți tineri pleacă sau se gândesc să plece din România, mai ales coroborând acest fenomen cu sporul natural negativ al țării noastre. Iată câteva articole în acest sens: link1, link2 și link3.

 

În ultima vreme, m-a frapat numărul tinerilor cunoscuți ce părăsesc țara, unii fiind îndemnați chiar de părinții acestora – ex. unul dintre directorii apreciați ai unei instituții publice mi-a relatat nu demult că și-a îndemnat copilul să plece, pentru a se forma într-un mediu mai civilizat și evoluat.

 

Acum două săptămâni, un director și un manager de multinaționale mi-au dezvăluit că intenționează să părăsească România, dar nu înainte de a candida la alegerile locale, pentru a încerca să schimbe în bine unitățile administrativ-teritoriale din care fac parte. Aliniat la această intenționalitate, tot mai mulți apropiați mi-au destăinuit că doresc să participe la îmbunătățirea vieții comunităților locale, dar că nu identifică pârghiile necesare pentru a se implica.

 

Una dintre concluziile pe care le-am desprins este că, pentru a reține cetățenii ”acasă”, nu este suficient să le asigurăm condiții bune de trai (care oricum niciodată nu pot fi satisfăcute complet), ci este important ca aceștia să se simtă parte a unui tot, a unei societăți unite ce întrevede direcția bună de dezvoltare a localității în care trăiește sau activează, statu-quo cu care voiește să se mândrească. Mai mult, cetățenii doresc să fie respectați, cooptați în deciziile administrative, motivați, valorificați pentru ceea ce sunt, sprijiniți în inițiativele proprii, implicați în acțiunile comunitare și, în definitiv, să se simtă împliniți prin ceea ce fac.

 

Este astfel nevoie de sporirea sentimentului de apartenență și mândrie locală (ex. cu ajutorul tradițiilor și a brandurilor locale – vezi Festivalul Untold din Cluj-Napoca), de un sistem valori compatibil cu ADN-ul comunitar local și care să fie cu adevărat aplicat și ”trăit”, de o cultură înaltă care să satisfacă și să motiveze eul cetățenilor atenți la propria evoluție (n.a. nu mă refer aici doar la cultura de natură artistică), de implicarea reală a cetățenilor într-o ”mare familie” – prin instruire, informare (inclusiv punerea la dispoziție a datelor deschise), consultare, co-creare, facilitare a barcamp-urilor autonome și alte metode guvernare participativă.

 

Sub auspiciile tehnologizării și ale globalizării, conștiința individuală și colectivă a populației s-a ”trezit” mai mult sau mai puțin și nu mai încape în matca existentă acum câteva zeci sau sute de ani.

 

De aceea, demnitarii și administratorii publici sunt datori să trateze problematica reținerii ”acasă” a populației – îndeosebi a celei tinere (mai curioasă, nerăbdătoare, cutezătoare, dinamică și informată – inclusiv cu știri false) – dintr-o perspectivă mult mai amplă. Aceștia trebuie să folosească studiile profesioniste existente sau să comande altele specifice (ex. Studiu despre tinerii din România. 2018 / 2019), să definească pragmatic și ambițios o viziune / o strategie / un plan de acțiune, să adopte o abordare integrată & multidisciplinară și să implementeze în mod competent demersurile convenite, implicând toate organizațiile de profil care pot ajuta în acest sens (unele pro-bono, fiind cointeresate, ex. universitățile).

 

Conform lucrărilor științifice de specialitate, comunele / orașele / județele e nevoie a fi gestionate de către administrațiile publice prin prisma integratoare a următoarelor roluri, toate relevante pentru asigurarea sustenabilității (având importanță în atragerea și reținerea capitalului uman):

 • strateg,
 • reglementator,
 • promotor,
 • gazdă, inclusiv pentru turiști și persoanele cu activități temporare / aflate în tranzit,
 • organism centrat pe nevoile și interesele rezidenților,
 • investitor, inclusiv în abilități și expertiză,
 • conector,
 • administrator digital și
 • furnizor și consumator de date.

Luând în discuție – spre exemplificare – ultimul rol menționat, acela de furnizor și consumator de date, este clar că acesta este crucial pentru orice tânăr dornic de cunoaștere și afirmare, orice persoană motivată să contribuie la bunăstarea comunității locale sau orice rezident care dorește să întreprindă o afacere privată (fie el cetățean sau organizație).

 

Dacă e să ne referim în cele ce urmează la Timișoara, există o strategie pentru tineret validată în anul 2014 și un Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret, dar personal nu am identificat ecourile unor acțiuni majore cu privire la acest segment demografic. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș ne-ar putea preciza mai multe despre eficiența și impactul acestora, fiind o organizație ce derulează proiecte specifice. Notă: câteva dintre activitățile FITT sunt menționate în emisiunea TVR Timișoara din data de 11 februarie 2020 dedicată subiectului emigrării tinerilor (începând cu minutul 37:12), emisiune la care am participat și eu.

 

Pentru a elucida cu onestitate situația migrării populației locale, se pot realiza diverse analize comparative, precum cea care vizează municipiile Timișoara și Cluj-Napoca, luând în considerare indicele de magnetism calculat în anul 2017 de Banca Mondială, trendul populației cu domiciliu, a numărului de angajați sau cel al turiștilor (vezi www.idezvoltare.ro/program-pentru-dezvoltarea-timisoarei, slide-urile 4 și 5), existența bugetării participative (Timișoara – nu, Cluj Napoca – da), feedback-ul societății civile și a mediului de afaceri cu privire la susținerea asociațiilor și a firmelor etc.

 

Dacă se dorește o analiză și mai în profunzime, e nevoie să fie identificate așteptările cetățenilor cu privire la dezvoltarea locală, a căror satisfacere influențează direct sau indirect rămânerea rezidenților în localitate. Pentru Timișoara, studiile doctorale pe care le-am întreprins din a doua jumătate a anului 2018 arată că timișorenii își doreau/doresc un oraș sustenabil, verde & ecologic, digital și axat pe informații & cunoaștere (în această ordine, ultimele trei caracteristici fiind practic la egalitate). În ceea ce privește pilonii inteligenți, cei mai importanți au fost numiți de către timișoreni a fi: guvernarea, mediul, mobilitatea și economia (în această ordine, ultimele trei fiind comparabile ca scor obținut). În acest caz, inteligența pilonilor nu presupune doar utilizarea tehnologiilor moderne, ci comportă de asemenea centrarea pe rezidenți și abordarea locală adecvată (ex. conform ADN-ului identitar și pregătirii populației locale) pentru asigurarea beneficiilor vizate.

 

Astfel, guvernanții locali și naționali ar trebui să țină cont de aceste doleanțe specifice timișorenilor (și altele identificate prin intermediul studiilor de specialitate), pentru că, până la urmă, percepția de îndeplinire sau nu a acestora determină decizia localnicilor de a rămâne sau nu în Timișoara.

 

În final, enumăr câteva dintre măsurile locale care pot fi implementate pentru asigurarea condițiilor de trai ale cetățenilor, sporirea sentimentului de apartenență și motivarea-implicarea acestora:

 

 1. Guvernare: sisteme e-Guvernare, plăți electronice și digitale, sondaje online (decizionale), facilități fizice și digitale pentru co-creare, website modern pentru primărie (cu motoare de căutare inteligente), furnizare a datelor deschise utile rezidenților de orice fel, bugetare participativă (vezi proiectul-pilot implementat în Cluj-Napoca – solicitat de cetățeni – privind amplasarea pubelelor inteligente) ș.a.;

 

 1. Economie: incubatoare de afaceri cu facilități atractive, platformă dedicată pentru colaborarea cu firmele (inclusiv unele servicii gratuite), scheme de ajutor, spații de cazare pentru angajații externi (ex. implementate în PPP), oferirea datelor deschise folositoare mediului de afaceri, încurajarea economiei partajate (”shared economy”), internaționalizarea afacerilor autohtone ș.a. (notă: Cluj-Napoca deține cu 40.000+ mai mulți angajați decât Timișoara);

 

 1. Mobilitate: sistem inteligent de transport (cu toate aspectele implicate), flotă modernă de transport, centre și zone intermodale de transport veritabile, parcări suficiente și/sau inteligente (inclusiv în afara orașului și de-a lungul inelelor de circulație), sisteme convenabile pentru închirierea bicicletelor (notă: nu doar pentru 1h cum este în Timișoara), prioritate pentru transportul în comun, transport școlar în condiții de siguranță care să acopere toate cartierele, aplicație inteligentă pentru telefon mobil (inclusiv pe platforme tip Google) ș.a.

 

 1. Clădiri și infrastructuri publice: locuințe ANL (oferite conform unor condiții demografice și de specializare strategice), rețele de termoficare și apă-canal moderne (inclusiv cu funcțiuni inteligente pentru asigurarea optimizărilor de orice fel), piețe comerciale cu dotări moderne, străzi echipate multivalent pentru asigurarea tuturor tipurilor de activități (comerciale, turistice, de agrement etc.), clădiri publice echipate corespunzător pentru interacțiunea cu cetățenii ș.a.

 

 1. Mediu înconjurător: spații verzi în toate cartierele (irigate inteligent), ecosisteme simbiotice artificial-naturale ergonomice și cu efecte sociale-psihologice considerabile, colaborarea cu ONG-urile dedicate protecției mediului, eliminarea poluării de orice fel (ex. olfactive, fonice), asigurarea curățeniei în spațiile publice, facilitarea economiei circulare (notă: creează job-uri noi) ș.a.;

 

 1. Turism (inclusiv rezidenții beneficiază): branduri turistice de anvergură, card turistic (pentru transport, cumpărături, acces public etc.), ceasuri inteligente turistice, info-centre dotate modern, parcuri de distracție, aplicație turistică inteligentă pentru telefon mobil, ecrane de informare și operațiuni utile, platformă de facilitare a activităților HoReCa ș.a.;

 

 1. Sănătate și sport: spitale moderne și fără riscuri de contaminare, sisteme e-sănătate și telemedicină (inclusiv parteneriate cu spitale din străinătate), îngrijire la domiciliu, platformă pentru servicii medicale voluntare, beneficii pentru atragerea și reținerea celor mai buni medici, facilități și programe sportive de masă, platformă pentru trai sănătos (ex. sfaturi pentru nutriție oferite de parteneri) ș.a.;

 

 1. Educație: clădiri primitoare pentru orice activitate educațională (inclusiv mai multe grădinițe), sisteme e-Educare și e-Învățare (vezi soluția comunei Ciugud din județul Alba), programe de deschidere a orizontului tinerilor (ex. Eurodyseey), burse școlare (inclusiv cu susținerea mediului de afaceri), încurajarea învățământului dual, transport școlar atractiv, sisteme de reconversie profesională (în parteneriat) ș.a.;

 

 1. Apartenență, cultură, artă etc: identificarea și valorificarea ADN-ului identitar în toate activitățile locale (inclusiv considerând trendurile), susținerea brand-urilor autohtone (ex. prin concursuri cu premii), amenajarea și dotarea de ultimă generație a teatrelor și cinematografelor, încurajarea manifestărilor culturale locale, integrarea reală a minorităților, modernizarea clădirilor și facilităților comuniste ș.a.;

 

 1. Condiții de trai și siguranță: posibilități multiple de petrecere a timpului liber (pentru toate vârstele), oferirea facilităților moderne în spațiile publice (ex. WIFI, încărcare telefoane, iluminat adaptiv), asigurarea accesibilității pentru toți rezidenții la serviciile publice (ex. persoane cu dizabilități / seniori în baza unor aplicații pentru telefon mobil), dispersia uniformă a facilităților publice, asigurarea condițiilor de siguranță vs. infracțiuni / risc de accident pietonal / instabilitate copaci și clădiri, sisteme de alarmare în cazuri critice ș.a.;

 

 1. Populație și societate civilă: platformă de identificare a oportunităților de dezvoltare personală, distribuirea cunoașterii, stimularea colaborării și creativității & inovării sociale, atragerea și păstrarea talentelor, educarea atitudinilor civice și sustenabile (ex. prin intermediul gamification), operaționalizarea reală a consiliilor consultative de cartier și de specialitate, implementarea metodelor de guvernare participativă, valorificarea informațiilor venite din partea populației, aplicație pentru colaborarea cu asociațiile de proprietari ș.a.

Mai multe detalii despre astfel de măsuri și soluții concrete puteți găsi aici: www.idezvoltare.ro/program-pentru-dezvoltarea-timisoarei.

 

În concluzie, reținerea și distribuirea uniformă a populației în localitățile României în această eră a globalizării ce impune lupta pentru resursele de orice fel (inclusiv umane), necesită o viziune multilaterală, integrată și ambițioasă, bazată pe analizarea și înțelegerea profundă a fenomenului emigrației și care să fie implementată programatic și pragmatic, împreună cu toate organizațiile co-interesate.

 

29ian.

Prezentarea publică: O nouă viziune pentru Timișoara (video)

by Marian Constantin VASILE

Evenimentului public pe care l-am organizat la Timișoara în data de 20 ianuarie 2020 este redat în cele ce urmează.

În cadrul acestuia, mi-am prezentat viziunea pentru dezvoltarea Timișoarei, bazată pe patru piloni: noutate, continuitate, potențial și participare. Bineînțeles, prezentarea a reprezentat o sinteză și nu o expunere completă a tuturor aspectelor implicate.

Sper ca perspectiva mea de dezvoltare a Timișoarei să constituie un factor de inspirație pentru actorii societății civile, astfel încât să întărim sau să inițiem parteneriatele care sunt necesare pentru implementarea proiectelor vizate și să accelerăm evoluția urbei în care trăim.

E necesar să prindem din urmă celelalte orașe ale țării care demonstrează un trend ascendent pronunțat, orașe în care implicarea voluntară a cetățenilor, ONG-urilor, mediului de afaceri și universităților este la cote înalte, fiind deopotrivă stimulată și susținută de administrațiile publice locale ale acestora.

 

În primă parte a evenimentului:

 • am argumentat motivația pentru organizarea acestui eveniment;
 • am prezentat pe scurt potențialul de dezvoltare a Timișoarei;
 • am întreprins o analiză comparativă a Timișoarei în relație cu municipiile Cluj-Napoca și Oradea;
 • am descris rezultatele cercetărilor doctorale efectuate în Timișoara, incluzând așteptările cetățenilor.

 

 

În a doua parte, am prezentat cei patru piloni ai abordării, viziunea, misiunea, prioritățile și principiile declanșatoare, beneficiile întrevăzute, precum și obiectivele, direcțiile și măsurile generale de dezvoltare.

 

 

Partea a treia a constituit o incursiune în esența celor 13 piloni de dezvoltare propuși, într-o manieră aerisită – folosind în primul rând imagini.

 

 

În partea a patra am descris formatul celor 13 piloni de dezvoltare și detalii de conținut pentru trei dintre aceștia, pe ariile: mobilitate, energie și clădiri / spații / infrastructură / utilități publice.

 

 

La final, pe parcursul ultimei părți, am reliefat câteva dintre soluțiile inteligente & sustenabile implementate în orașele lumii (inclusiv România), împreună cu beneficiile acestora și potențialul cert de recuperare a investițiilor aferente. De asemenea, am prezentat oportunitățile și capacitățile suplimentare create de guvernarea participativă, una dintre metodele excelente (chiar unice) de a accelera dezvoltarea urbană într-un mod sănătos și atractiv.

 

 

PS: O parte a materialului scris pe care l-am folosit în cadrul evenimentului se găsește aici: www.idezvoltare.ro/program-pentru-dezvoltarea-timisoarei.

 

22ian.

Propunere pentru îmbunătățirea performanței Colterm S.A.

by Marian Constantin VASILE
7 comments

Un prieten din liceu și un coleg din PLUS m-au întrebat zilele trecute care cred că sunt soluțiile pentru scoaterea societății Colterm S.A. din situația critică în care se află. De aceea m-am decis să scriu acest articol-blog.

 

Ce trebuie știut de la bun început – pentru a fi corecți în raționament – este că societatea Colterm S.A. a pornit pe drumul retehnologizării de ani de zile, însă mai are multe și complexe aspecte de îmbunătățit. Va fi nevoie de radiografierea profesionistă și publicarea transparentă a situației societății, definirea unei strategii vizionare și transpunerea competentă a acesteia în practică. Câteva exemple privind dotarea cu tehnologie modernă sunt:

 • sistem SCADA (control de supraveghere și achiziție de date) parțial implementat;
 • camere de comandă & control digitalizate în CET-uri;
 • unități de producție automatizate (gestionate de un singur operator);
 • cazane retehnologizate atât pentru cărbune cât și pentru gaz;
 • aplicații digitale pentru managementul incidentelor & managementul operațiunilor de mentenanță;
 • 3 centrale de cartier cu co-generare (ce produc căldură și curent) etc.

 

În privința măsurilor punctuale de îmbunătățire, consider că sunt necesare cel puțin următoarele demersuri:

 

 • susținerea în continuare a implementării proiectelor cu fonduri europene deja demarate (în orice fază ar fi acestea) în scopul retehnologizării CET-urilor, a rețelei de transport & distribuție și a societății în sine;

 

 • obținerea sprijinului guvernamental pentru investiții și funcționare (au existat probleme în acest sens în ultimii ani, dar consider că o abordare mai transparentă ar crește șansele de accesare a acestor fonduri);

 

 • implementarea contorizării inteligente, pentru automatizarea activităților aferente – ex. citire la distanță a contoarelor / facturare automată (ex. beneficii: reducerea numărului de angajați Colterm), obținerea și compilarea de informații precise pe diverse categorii geografice și funcționale – inclusiv pentru facturarea cu acuratețe a consumului (ceea ce ar spori suplimentar încrederea clienților și ar ajuta la retenția sau atragerea acestora), luarea celor mai bune decizii de optimizare investițională / operațională și reducerea a cheltuielilor în baza informațiilor digitale disponibile în timp real (atât pentru Colterm, cât și pentru clienți);

 

 • continuarea implementării sistemului de contorizare individuală cu distribuție pe orizontală (doar în câteva zeci de blocuri există în acest moment) – ceea ce va conduce la fidelizarea clienților și reducerea energiei termice consumate de aceștia;

 

 • implementarea completă a sistemului de detectarea automată la distanță a defecțiunilor prin montarea de senzori în punctele cheie ale rețelei de termoficare, ceea ce va conduce la identificarea imediată a problemelor și intervenția reparatorie relativ-exactă (locație) – toate acestea determinând în timp o eficientizare a prețurilor la clienți și a cheltuielilor pentru Colterm; notă: a fost implementată parțial această soluție (prin conducte preizolate cu fire de detecție), dar sistemul de detecție a defecțiunilor nu funcționează din cauza întreruperilor pe anumite zone în care nu există fire de detecție;

 

 • implementarea completă și integrată a controlării & comandării la distanță a centralelor de cartier (pentru a lucra fără operator) și a rețelei de termoficare (ex. prin extinderea sistemului SCADA existent) pentru eficientizarea tuturor activităților și reducerea cheltuielilor de funcționare;

 

 • implementarea mai multor stații de co-generare și vânzarea energiei electrice în cantități mai mari către comunitatea locală (prin promovare profesionistă și apel la atitudine civică) sau pe piața liberă – aceste venituri vor susține cheltuielile de investiții și funcționare; notă: Colterm tocmai a implementat astfel de soluții în 3 din cele 7 centrale de cartier existente la momentul de față;

 

 • implementarea soluțiilor dedicate folosirii surselor regenerabile de energie (ex. solară, geotermală, biogaz, biomasă) pentru uz propriu sau stimularea agentului termic – această măsură va conduce la reducerea considerabilă a costurilor / cheltuielilor pentru Colterm, dar și pentru clienți (în timp); nota1:, Colterm a implementat și pus deja în funcțiune o centrală de cartier care este folosită pentru producția apei calde menajere folosind energie solară; nota2: există o temă de proiectare pentru folosirea apei termale de către Colterm, dar în 2019 existau probleme privind dreptul de exploatare a pânzei freatice termale;

 

 • construirea unui incinerator ecologic de deșeuri FINALE (care nu mai pot fi folosite în economia circulară) și a unui digestor aerob & anaerob (pentru obținerea biogazului, în colaborare cu Aquatim) în scopul obținerii și valorificării energiei pentru stimularea agentului termic – soluția va conduce la reducerea cheltuielilor Colterm; notă: un studiu de fezabilitate trebuie să se fi finalizat de curând în Colterm, care să indice cea mai bună soluție pentru a valorifica deșeurile din punct de vedere energetic;

 

 • implementarea unei stații de pompare a apei calde, plasată la mijlocul Timișoarei, dedicată eficientizării transportului și distribuției energiei termice către toate cartierele Timișoarei (mai ales cele din nord) – soluția va conduce la reducerea cheltuielilor pentru Colterm; notă: nu cred că se justifică investiția într-un CET Nord pentru Timișoara (așa cum doresc unii angajați ai societății), în condițiile unei rețele de termoficare ce ar fi recondiționată & izolată termic și ale existenței stației de pompare amintite;

 

 • implementarea de recuperatoare de căldură în procesul de producție a energiei termice, care sunt inexistente în momentul de față (pentru că necesită investiții mari) – ar determina eficientizări masive; notă: probabil că aceste recuperatoare ar putea fi implementate cu fonduri nerambursabile sau în parteneriat cu alte firme private, care să își recupereze în timp investiția și să obțină profit;

 

 • implementarea unui sistem de calculare în timp real a tuturor indicatorilor de stare și performanță (nu numai a unei părți a indicatorilor operaționali), astfel încât să fie facilitată luarea celor mai bune decizii pentru intervenție și îmbunătățire;

 

 • optimizarea organigramei și a fluxurilor de activitate ale Colterm folosind recomandările specialiștilor (vezi măsurile generale propuse mai jos);

 

 • instruirea personalului (inclusiv prin accesarea fondurilor europene specifice); notă: știu sigur că unii angajați (ex. angajați noi) ai societății primesc sarcini și inclusiv răspundere legală pentru care nu posedă competență și nici nu beneficiază de mentorat din partea colegilor;

 

 • îmbunătățirea contractelor de prestări servicii și achiziție produse (ex. cărbune sau gaz, în relație cu puterea calorică / preț / timpi de livrare etc.);

 

 • implementarea unui sistem integrat ERP care să înglobeze și să coreleze toate sistemele / aplicațiile digitale actuale și viitoare, pentru o mai bună gestiune a resurselor materiale, umane, financiare ș.a.m.d.

 

 

Iată măsurile generale propuse:

 • realizarea unui audit extern de către specialiști (inclusiv internaționali), la care aș participa personal (am condus multiple audituri în companiile multinaționale, atât în departamentele operaționale, cât și în cele suport); acest audit ar trebui să ia în considerare inclusiv studiile existente realizate pentru Colterm (ex. cel executat de AMET în anul 2016 cu privire la identificarea și analizarea pierderilor energetice); obținerea unui set de recomandări din partea specialiștilor;

 

 • publicarea rezultatelor auditului în mod transparent (către societatea civilă și potențialii parteneri) pentru clădirea încrederii pe termen lung în privința acțiunilor întreprinse;

 

 • conturarea a 3-4 direcții generale de acțiune (cu fișă de risc pentru fiecare, incluzând riscul rezidual rămas după implementarea măsurilor), care să intre în consultare publică largă și sinceră, pentru atragerea sprijinului comunității locale în privința viitoarelor acțiuni preconizate;

 

 • efectuarea unui sondaj de opinie pe cartiere și agenți economici / instituții publice / alte organizații, astfel încât să poată fi realizată o personalizare geografică și funcțională a viitoarelor soluții;

 

 • colaborarea reală cu Asociația pentru Managementul Timiș (AMET), Institutul de Energii Regenerabile, universitățile și celelalte organizații de profil, pentru a obține expertiză și recomandări suplimentare, inclusiv în perspectiva unor parteneriate pe termen lung;

 

 • realizarea unei analize cost-beneficiu profesioniste pentru măsurile ce ar urma să fie implementate (optimizări, echipare și dotare, construcții etc.) în urma colectării recomandărilor specialiștilor și a compilării rezultatelor consultării publice;

 

 • identificarea ratei de returnare a investiției (ROI) pentru fiecare din măsurile ante-menționate;

 

 • explorarea tuturor surselor aducătoare de venituri proprii, în mod autonom, ex. stații de cogenerare pentru producerea și vânzarea de curent electric (există deja, dar prea puține), surse regenerabile (ex. biogaz, biomasă, energie solară sau geotermală – Timișoara fiind pe o pungă de apă termală, e adevărat însă că nu la temperaturi foarte ridicate) sau economie circulară (valorificarea tuturor resurselor Colterm în circuit pseudo-închis și încasarea banilor pentru deșeurile nefinale, de ex. care sunt pretabile unor întreprinderi ca și materie primă); notă: cenușa ultra-fină de electrofiltru se valorifică deja prin vânzarea către o fabrică de ciment, cealaltă cenușă și zgura fiind doar depozitate la Utvin, nefiind astfel incluse în economia circulară;

 

 • crearea de scenarii profesioniste în baza prognozelor de debranșare și a analizelor comerciale & de marketing care să vizeze trendurile probabile de reținere a clienților și de (re)cuplare a rezidenților de orice fel (ex. cetățeni, instituții publice, fabrici);

 

 • definirea unui plan de acțiune / îmbunătățire, bazat pe priorități și eșalonare în timp, precum și crearea unei echipe multidisciplinare pentru implementare (de tip task force);

 

 • stabilirea de parteneriate pe termen lung cu companiile private (parteneriate private-private sau publice-private), ex. pentru realizarea de investiții comune și împărțirea profitului (o variantă ar fi în sensul implementării economiei circulare pe toate palierele) sau pentru obținerea de know-how, capacități suplimentare de intervenție / lucru, resurse inaccesibile în mod individual ș.a.m.d.; nota1: există deja unele colaborări cu Aquatim și Retim, dar acestea e necesar a fi extinse, ex. cu Aquatim pentru exploatarea nămolului din stațiile de epurare & obținerea biogazului, iar cu Retim pentru exploatarea și valorificarea energetică a deșeurilor (a fost deja preluată fosta stație de sortare a deșeurilor a Retim începând cu luna noiembrie 2018); nota2: din păcate, firma International Recycling Energy S.A. în care Colterm era acționar este în faliment, iar această firmă ar fi putut să fie valorificată în multiple forme de parteneriat;

 

 • implementarea planului de acțiune / îmbunătățire și raportarea regulată a progresului (inclusiv către comunitatea locală în mod transparent), în baza unui set de indicatori de performanță definiți fără echivoc în prealabil;

 

 • atragerea societății civile în tot acest proces de reabilitare a societății Colterm S.A., prin câștigarea încrederii (vezi mai sus) și oferirea de perspective pe termen mediu și lung, ex. făcând apel la nedecuplarea cetățenilor / organizațiilor de la sistemul centralizat de termoficare (sau chiar recuplarea acestora) și cumpărarea de energie electrică de la Colterm, eventual obținerea de donații prin metoda crowdfunding într-o fază mai târzie (când au fost produse rezultate demonstrabile prin intermediul planului de acțiune / îmbunătățire);

 

Soluțiile tehnice amintite se aplică deja în alte state / orașe, ajutând la optimizarea activităților (ex. producerea, transportul și distribuția energiei termice), precum și a costurilor și cheltuielilor generale. Este, de asemenea, de la sine înțeles faptul că toate soluțiile adoptate ar trebui să fie ecologice.

 

În orice caz, toate eforturile întreprinse vor trebui canalizate în așa fel încât să se alinieze la ambițioasa inițiativă ”A European Green Deal, luând în considerare recomandările Comisiei Europene precum folosirea apei termale (vezi aici), având în vedere că nu peste mult timp vom fi nevoiți să renunțăm la folosirea cărbunelui.

 

PS1: În caz că nu am folosit termenii și conceptele tehnice exacte în descrierea de mai sus, este pentru că nu sunt specialist / expert în domeniul energetic, însă imaginea de ansamblu asupra situației îmi permite să fac aceste propuneri personale pentru îmbunătățirea Colterm.

PS2: Unele din informațiile tehnice prezentate mai sus au fost identificate la finalul anului 2018 în cadrul studiilor doctorale proprii, fiind posibil ca acesta să fi evoluat între timp într-un sens sau altul.

 

Mai jos atașez câteva clipuri sugestive pentru articol.