LOADING...

Principii

Platformă

Principii

Organizare

Proiecte

CARACTERISTICI

INTELIGENTE

(Eco)Sistemele inteligente se disting prin următoarele caracteristici:

Digitale

Folosesc soluții IT&C moderne pentru creșterea performanțelor și optimizarea activităților

Conectate

Facilitează relaționările componentelor proprii atât în plan intern cât și în plan extern, în toate realitățile (fizice, digitale, augmentate și virtuale)

Conștiente

Dezvoltă conștiință proprie de un anumit nivel și sunt deschise spre obținerea de informații, cunoaștere și învățare continuă

Inovative

Își depășesc condiția prin adoptarea de soluții și abordări îmbunătățite, fiind în trend cu ultimele tendințe

Sustenabile

Demonstrează responsabilitate față de generațiile viitoare, sunt durabile și rezistente în fața influențelor negative naturale și artificiale

Ecologice

Acționează cu grijă față de mediul înconjurător, creează ecosisteme simbiotice cu natura și sunt ”verzi”

PILONII DEZVOLTĂRII INTELIGENTE

 

Dezvoltarea inteligentă a sectoarelor public și privat se face conform următorilor piloni inteligenți vizați de platformă, acreditați de studiile internaționale de specialitate:

Economie inteligentă

Vizează existența parcurilor tehnologice și a incubatoarelor de afaceri cu facilități inteligente, infrastructura modernă pentru turismul de afaceri, platformele integrate pentru stimularea colaborării economice pe plan local, sistemele digitale pentru internaționalizarea afacerilor, interfețele și datele deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor private ș.a.

Guvernare inteligentă

Vizează platformele pentru asigurarea transparenței administrative, sistemele electronice pentru plata și gestionarea taxelor & cererilor rezidenților, aplicațiile digitale pentru sesizarea problemelor, platformele de implicare a cetățenilor, sistemele integrate pentru gestionarea situațiilor de criză, centrele de control a activităților publice ș.a.

Infrastructură inteligentă

Vizează monitorizarea și controlul în timp real al clădirilor, spațiilor, infrastructurilor și utilităților publice, configurabilitatea avansată și facilă a acestora, reacția automată optimă a structurilor fizice la diverși factori interni și externi, eficientizarea folosirii tuturor resurselor patrimoniale, străzile & piețele adaptate perspectivelor multiple de folosire ș.a.

Mobilitate inteligentă

Vizează managementul inteligent al traficului, parcările inteligente și ghidarea digitală către locurile disponibile, sistemul inteligent de transport pentru flota publică, aplicațiile de informare în timp real și planificare a traseelor, sistemul inteligent pentru închirierea vehiculelor publice de orice tip ș.a.

Mediu inteligent

Vizează colectarea eficientă a deșeurilor, gestionarea și valorificarea inteligentă a deșeurilor de orice tip, tratarea automată a apelor de orice fel, irigarea inteligentă a spațiilor verzi în funcție de context, încurajarea economiei circulare, platformele digitale pentru colaborarea cu societatea civilă dedicată ș.a.

Energie inteligentă

Vizează monitorizarea, controlul și eficientizarea energetică automatizată, alternarea inteligentă a surselor de energie, iluminatul public individualizat și optimizat în funcție de anumiți factori, producerea de energie din surse regenerabile, folosirea confortabilă a energiei umane ș.a.

Societate inteligentă

Vizează furnizarea și valorificarea informațiilor publice compilate în mod inteligent, platformele digitale de distribuire a cunoașterii, aplicațiile pentru creșterea competențelor inteligente, aplicațiile pentru stimularea implicării, colaborării și creativității colective, aplicațiile digitale pentru activități culturale ș.a.

Trai inteligent

Vizează disponibilitatea digitală (parțial-) gratuită a cât mai multor servicii și facilități publice, asigurarea incluziunii sociale prin servicii prietenoase la distanță, platformele pentru folosirea în comun a bunurilor personale, siguranța și securitatea omniprezentă în spațiile publice, alarmarea automată în situațiile critice ș.a.

Turism inteligent

Vizează promovarea atuurilor locale prin folosirea tehnologiilor de ultimă generație ex. iBeacons, hărțile inteligente ușor accesibile în mediul fizic/digital, serviciile digitale integrate pentru mobilitate & petrecerea timpului & plăți, destinațiile cu facilități inteligente disponibile 24/7 și/sau gratuite ș.a.

Sănătate inteligentă

Vizează instruirea dedicată a populației cu ajutorul tehnologiilor noi, monitorizarea specializată a ariilor funcționale și geografice, susținerea categoriilor sociale cu risc de îmbolnăvire, facilitarea îngrijirii la domiciliu (inclusiv la distanță) și intra-spitalicești, achiziționarea mijloacelor medicale de top, stimularea vieții sănătoase și active, asigurarea condițiilor sportive adaptate traiului modern ș.a.

Educație inteligentă

Vizează furnizarea & întreținerea clădirilor și infrastructurii pentru desfășurarea inteligentă a activităților educaționale, prevenirea fenomenelor sociale nedorite și a lipsei de ocupație cu ajutorul sistemelor digitalizate, învățarea și educarea pragmatică & eficientă folosind tehnologiile moderne, adaptarea la piața locală și internațională a muncii, pregătirea populației față de efectele globalizării ș.a.

Cultură inteligentă

Vizează evidențierea și promovarea inteligentă a identității autohtone veritabile, stimularea sentimentului de apartenență și mândrie locală, facilitarea manifestărilor culturale & muzicale & artistice cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, exprimarea minorităților etnice folosind platformele și abordările noi, conlucrarea pentru transpunerea în realitate a ideilor de profil folosind tehnologiile înalte ș.a.

Colaborare inteligentă

Vizează colaborarea externă simbiotică și fructuoasă cu unitățile administrativ-teritoriale de toate tipurile, conurbații, rețelele administrative naționale & internaționale și organizațiile ce susțin dezvoltarea modernă, precum și promovarea comună și de impact prin folosirea tehnologiilor și abordărilor inteligente ș.a.

”Cele mai multe tehnologii noi și inovații sociale sunt disruptive în mod individual. Combinația dintre ele este chiar mai puternică și creează o furtună perfectă de disrupție.”

(Deloitte, 2015)