LOADING...

Principii

Platformă

Principii

Organizare

Proiecte

CARACTERISTICI

INTELIGENTE

(Eco)Sistemele inteligente se disting prin următoarele caracteristici:

Digitale

Folosesc soluții IT&C moderne pentru creșterea performanțelor și optimizarea activităților

Conectate

Facilitează relaționările componentelor proprii atât în plan intern cât și în plan extern, în toate realitățile (fizice, digitale, augmentate și virtuale)

Conștiente

Dezvoltă conștiință proprie de un anumit nivel și sunt deschise spre obținerea de informații, cunoaștere și învățare continuă

Inovative

Își depășesc condiția prin adoptarea de soluții și abordări îmbunătățite, fiind în trend cu ultimele tendințe

Sustenabile

Demonstrează responsabilitate față de generațiile viitoare, sunt durabile și rezistente în fața influențelor negative naturale și artificiale

Ecologice

Acționează cu grijă față de mediul înconjurător, creează ecosisteme simbiotice cu natura și sunt ”verzi”

PILONII DEZVOLTĂRII INTELIGENTE

 

Dezvoltarea inteligentă a sectoarelor public și privat se face conform următorilor piloni inteligenți vizați de platformă, acreditați de studiile internaționale de specialitate:

Economie inteligentă

Vizează existența parcurilor tehnologice și a incubatoarelor de afaceri cu facilități inteligente, infrastructura inteligentă pentru turismul de afaceri, platformele inteligente pentru stimularea colaborării economice în plan local, sistemele digitale pentru internaționalizarea afacerilor locale, platformele digitale și datele publice deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor private ș.a.)

Guvernare inteligentă

Vizează platformele digitale pentru asigurarea transparenței administrative, sistemele electronice pentru plata și gestionarea taxelor și a cererilor rezidenților, aplicațiile digitale pentru sesizarea problemelor și trimiterea sugestiilor, platformele pentru implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și co-creare, sistemele inteligente integrate pentru gestionarea situațiilor de criză, centrele inteligente de control a activităților UAT, sistemele procesuale inteligente pentru administrare publică ș.a.)

Infrastructură inteligentă

Vizează monitorizarea și controlul automat la distanță al clădirilor, spațiilor și utilităților publice, configurabilitatea digitală avansată și facilă, reacția optimă automată la diverși factori interni și externi, eficientizarea folosirii resurselor, străzile inteligente pentru toate perspectivele de folosire ș.a.

Mobilitate inteligentă

Vizează managementul inteligent al traficului, parcările inteligente și ghidarea digitală către locurile disponibile, sistemul inteligent de transport pentru flota publică, aplicațiile de informare în timp real și planificare a traseelor, sistemul inteligent pentru închirierea vehiculelor publice de orice tip ș.a.

Mediu inteligent

Vizează colectarea eficientă a deșeurilor, gestionarea și valorificarea inteligentă a deșeurilor de orice tip, tratarea automată a apelor de orice fel, irigarea inteligentă a spațiilor verzi în funcție de context, încurajarea economiei circulare, platformele digitale pentru colaborarea cu societatea civilă dedicată ș.a.

Energie inteligentă

Vizează monitorizarea, controlul și eficientizarea energetică automatizată, alternarea inteligentă a surselor de energie, iluminatul public individualizat și optimizat automat în funcție de anumiți factori, producerea de energie din surse regenerabile ș.a.

Societate inteligentă

Vizează furnizarea și valorificarea informațiilor publice compilate în mod inteligent, platformele digitale de distribuire a cunoașterii, aplicațiile pentru creșterea competențelor inteligente, aplicațiile pentru stimularea implicării, colaborării și creativității colective, aplicațiile digitale pentru activități culturale ș.a.

Trai inteligent

Vizează disponibilitatea digitală (parțial-) gratuită a cât mai multor servicii și facilități publice, asigurarea incluziunii sociale prin servicii prietenoase la distanță, platformele pentru folosirea în comun a bunurilor personale, siguranța și securitatea omniprezentă în spațiile publice, alarmarea automată în situațiile critice ș.a.

Turism inteligent

Vizează promovarea atuurilor locale prin folosirea tehnologiilor de ultimă generație ex. iBeacons, hărțile inteligente ușor accesibile în mediul fizic/digital, serviciile digitale integrate pentru mobilitate /petrecerea timpului /plăți, destinațiile cu facilități inteligente disponibile 24/7 și/sau gratuite ș.a.

”Cele mai multe tehnologii noi și inovații sociale sunt disruptive în mod individual. Combinația dintre ele este chiar mai puternică și creează o furtună perfectă de disrupție.”

(Deloitte, 2015)