LOADING...

Organizare

Platformă

Principii

Organizare

Proiecte

ORGANIZARE

INTERNĂ

Activitatea va fi organizată în jurul unor comisiilor de lucru, în baza regulamentelor și procedurilor interne. O atenție sporită va fi acordată alinierii tuturor acțiunilor la principiile platformei iDezvoltare, precum și la cele ce țin de etică și interes național.

Personalul și resursele necesare vor fi puse la dispoziție de către persoanele fizice și juridice participante.

De-a lungul timpului, va fi înființat un ONG de tip cluster sau asociație, care să găzduiască echipa executivă a platformei iDezvoltare în sediul propriu și care, printre alte obiective, va accesa finanțări nerambursabile eligibile și va întreținere relații interne și internaționale adecvate.

Comisii de lucru

Comisii de specialiști și voluntari, pe domenii de intervenție

Implicare

Resurse puse la dispoziție de către persoanele fizice și juridice participante

Regulamente

Reguli clare și proceduri pentru desfășurarea activității

ONG

Cluster sau asociație pentru facilitarea îndeplinirii obiectivelor generale ale platformei

LINII DIRECTOARE DE ACȚIUNE

 

Cadrul general de acțiune al platformei este dat de umătoarele linii directoare:

  • Identificarea și folosirea principiilor, abordărilor și tehnologiilor inteligente internaționale de ultimă oră, deopotrivă cu dezvoltarea unor soluții noi, potrivite pentru dezvoltarea comunităților românești
  • Corelarea inițiativelor platformei cu strategiile, programele și proiectele existente în sectoarele public și privat
  • Conceperea și înaintarea de propuneri de soluții către entitățile abilitate, incluzând crearea de documentații parțiale sau complete
  • Furnizarea de puncte de vedere cu titlu consultativ către entitățile abilitate pentru proiectele aflate în diverse faze de implementare
  • Desfășurarea de acțiuni de lobby înaintea tuturor actorilor comunităților locale, pentru susținerea soluțiilor propuse
  • Moderarea și sincronizarea actorilor implicați/interesați/afectați de inițiativele platformei
  • Identificarea și persuadarea parteneriatelor naționale și internaționale pentru dezvoltarea platformei
  • Obținerea și valorificarea datelor, informațiilor și cunoștințelor din teren și piața internațională
  • Implicarea resurselor materiale și umane pentru îndeplinirea obiectivelor platformei iDezvoltare
  • Oferirea de ajutor punctual și concret, la cerere, aliniat la misiunea platformei iDezvoltare

”Colaborarea este esențială pentru dezvoltarea tehnologiilor potrivite. De aceea, multe orașe care implementează inițiative inteligente au stabilit ca prioritară implicarea alături de companiile tehnologice, pentru a se asigura că dezvoltă soluțiile potrivite.”

(Osborne Clarke, 2015)