LOADING...

Platformă

Platformă

Principii

Organizare

Proiecte

VIZIUNE

 

În secolul XXI, România va deveni un stat suveran de talie mondială, modern, prosper și rezilient, iar națiunea română va oferi lumii un model de continuitate și renaștere la cel mai înalt nivel.

MISIUNE

Platforma ”Dezvoltarea Inteligentă a României” susține dezvoltarea inteligentă a județelor, orașelor și comunelor României, cu accent pe retehnologizarea de ultimă generație a tuturor sectoarelor de activitate și reindustrializare strategică, pentru sporirea și consolidarea capitalurilor, performanțelor și autonomiei autohtone pe toate planurile, printr-o abordare științifică, inovativă și ecologică, adaptată intereselor și nevoilor reale ale națiunii române. Vor fi valorificate cu prioritate zestrea și valorile românești, deopotrivă cu deschiderea pentru colaborările internaționale fructuoase.

DOMENII DE INTERVENȚIE

Administrație publică

Industrie

Servicii

Energie

Tehnologia informatiei și comunicațiilor

Transport

Educație și învățământ

Finanțe

Construcții

OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE

Nouă obiective generale sunt urmărite cu precădere de platforma iDezvoltare pentru dezvoltarea inteligentă:

 • Sprijinirea activităților românești de planificare, cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic
 • Crearea și viabilizarea centrelor de excelență și suport în domeniile de intervenție vizate
 • Sporirea și consolidarea capitalurilor românești de orice tip
 • Conceperea și susținerea strategiilor de dezvoltare inteligentă a unităților administrativ-teritoriale
 • Dezvoltarea infrastructurilor, facilităților și serviciilor inteligente pentru antrenarea investițiilor autohtone și străine, inclusiv în zonele defavorizate
 • Relansarea industriilor, produselor, serviciilor și brandurilor tradiționale românești, în plan intern și internațional
 • Încurajarea colaborării între administrațiile publice, mediul economic, universități și ONG-uri
 • Întărirea societății românești în fața efectelor și oportunităților globalizării, precum și a problemelor și incertitudinilor economico-financiare, sociale, climaterice și cibernetice mondiale;
 • Protejarea mediului înconjurător și a resurselor de orice fel ale României

MĂSURI

Implementarea obiectivelor generale ante-menționate se vor realiza prin:

 • Crearea și operaționalizarea institutelor pentru planificare strategică
 • Transformarea unităților administrativ-teritoriale în județe, orașe, respectiv comune inteligente
 • Retehnologizarea de ultimă generație a tuturor sectoarelor de activitate, incluzând digitalizarea optimă și securizată a României
 • Ecologizarea tehnologică, mai ales a soluțiilor depășite moral sau dăunătoare pentru oameni și mediul înconjurător
 • Implementarea economiei circulare, care să favorizeze consumul responsabil de materii prime și valorificarea deșeurilor în toate fazele de generare ale acestora
 • Realizarea concretă a politicilor industriale energetice în linie cu Strategia UE 2020 și a preocupării pentru mediul înconjurător
 • Promovarea brandurilor publice și private românești la nivel internațional
 • Crearea capacităților de producție industrială pentru creșterea autonomiei naționale: fabrici, lanțuri de furnizori, clustere, parcuri și platforme industriale etc.
 • Multiplicarea capitalului autohton și a firmelor create în baza acestuia
 • Crearea sinergiilor necesare între centrele autohtone existente de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic și folosirea acestora la capacitate maximă
 • Asigurarea și securizarea tuturor resurselor necesare, respectiv existente ale României
 • Maximizarea valorificării capitalurilor și resurselor de orice fel prin aplicarea principiului specializării inteligente
 • Creșterea competențelor autohtone, crearea de locuri de muncă, facilitarea angajării persoanelor vulnerabile (ex. tineri și seniori), susținerea economiei sociale, asigurarea siguranței & sănătății în muncă
 • Crearea capacităților de cazare și atragere a forței de muncă în zonele deficitare din acest punct de vedere ale României
 • Susținerea dezvoltării rețelelor de interconectare orice tip: informaționale, procesuale, sociale, economice și infrastructurale (ex. transport)
 • Adoptarea instrumentelor financiare și planurilor de taxare favorabile dezvoltării tuturor tipurilor de întreprinderi
 • Adoptarea legislației necesare pentru încurajarea afacerilor în spațiul românesc (ex. pentru parteneriatele public-private)
 • Definirea și promovarea indicatorilor de performanță care să ateste în mod real inteligența și sustenabilitatea soluțiilor practicate în România
 • Crearea unor platforme digitalizate integrate de colaborare între toți actorii implicați, în baza principiilor internaționale de ultimă generație
 • Sprijinirea structurilor asociative, care să acționeze atât pe verticală, cât și pe orizontală
 • Încurajarea inițiativelor de responsabilitate socială și ecologică din partea companiilor industriale, pentru întrajutorarea comunităților locale
 • Îmbunătățirea capacității de reacție și recuperare a comunităților pentru situațiile critice: dezastre naturale sau artificiale, crize financiare internaționale, situații limită de orice fel etc.
 • Conceperea și implementarea soluțiilor tehnologice cele mai potrivite pentru asigurarea viabilității, integrității și adaptării populației pe termen lung la noile paradigme mondiale (ex. în corelație cu Inteligența Artificială, ultra-dependența de tehnologie și pierderea abilităților umane)

PLAN DE ACȚIUNE

Acțiunile inițiale ale platformei iDezvoltare se vor concretiza în baza principiilor enunțate mai jos:

Implementarea de proiecte-pilot publice sau private în județul Timiș, Regiunea Vest și alte zone ale României dornice să folosească platforma. Notă: Aceste proiectele vor fi fundamentate după constituirea comisiilor de lucru.

Realizarea de acțiuni dedicate, împreună cu comunitățile locale, conform principiului guvernării colaborative. Notă: Aceste acțiuni vor fi definite după constituirea comisiilor de lucru.

”Indicele Urban pentru Societate Conectată 2016 arată că maturitatea IT & C este corelată puternic cu productivitatea și competitivitatea economică.”

(Ericsson, 2016)