LOADING...

Posts Tagged "beneficii soluții inteligente"

29dec.

Beneficiile soluțiilor inteligente

by Marian Constantin VASILE
1 comments

Simt că e momentul să explic mai îndeaproape beneficiile soluțiilor inteligente pentru dezvoltarea orașelor și regiunilor. Fac acest lucru pentru că tendința cetățenilor este adesea de a subestima sau chiar blama aceste soluții ”ale viitorului”, sub pretextul nepotrivirii cu cerințele și nevoile curente ale comunităților din care aceștia fac parte.

Avantajele soluțiilor inteligente sunt uneori mai puțin vizibile, însă pot determina efecte pozitive semnificative, de impact, pentru o societate care se dorește a fi sustenabilă. În numeroase cazuri, costurile de implementare ale acestora sunt mai mici decât cele corespunzătoare soluțiilor tradiționale, conducând totodată la eficientizări financiare considerabile.

Să luăm un exemplu simplu. Un coleg m-a întrebat nu demult în cel fel cred că ar putea fi rezolvată lipsa terenurilor de sport puse la dispoziția cetățenilor din Timișoara. I-am oferit un răspuns pe loc, aparent nesatisfăcător în primă fază. Și anume, i-am răspuns că – inițial – soluția ar trebui să consiste în implementarea unei aplicații inteligente cu ajutorul căreia să poată fi efectuate următoarele operațiuni: vizualizarea ocupării și rezervării terenurilor (în prezent, respectiv în viitor), rezervarea efectivă a terenurilor (și anularea rezervărilor), identificarea sportivilor doritori să folosească în comun terenurile (ex. altă echipă de fotbal), trimiterea de feedback cu privire la starea terenurilor către administrația publică ș.a.m.d. O astfel de aplicație ar costa de la câteva mii la câteva zeci de mii de euro în funcție de facilitățile oferite, bugetul investit fiind mult mai mic în comparație cu costurile de amenajare sau implementare ale unor terenuri de sport suplimentare (minim câteva zeci, respectiv sute de mii de lei per teren). Avantajul imediat ar fi că aplicația ar putea afișa în orice moment indicatori de stare și performanță variați, de exemplu:

 • gradul de folosire a terenurilor, pe diverse categorii: cartiere, intervale orare, tip de sport practicat, număr mediu de sportivi care ocupă un teren ș.a.;
 • numărul de cereri de rezervare respinse, din lipsă de disponibilitate sau capacitate;
 • numărul de reclamații cu privire la starea terenurilor;
 • numărul de sincronizări pentru folosirea în comun a terenurilor etc.

Astfel, această aplicație ar susține Primăria Municipiului Timișoara în adoptarea deciziilor optime pentru rezolvarea necesităților și problemelor cu privire la: cartierele în care e necesar a fi construite terenuri noi, locațiile unde se pretează instalarea nocturnelor, terenurile obligatoriu a fi recondiționate având în vedere multiplele reclamații, particularitățile campaniilor de promovare ce trebuie întreprinse pentru utilizarea eficientă a terenurilor ș.a.m.d. Sportivii ar putea să opteze pentru a se antrena pe terenurile mai puțin ocupate ale cartierelor adiacente. Societatea civilă ar putea să vizualizeze transparent și în timp real graficele de folosire a terenurilor, exercitând o presiune pozitivă și rațională asupra administrației publice pentru luarea de măsuri. Există și alte avantaje, pe care nu le voi detalia în cele de față. În felul acesta, prin punerea la dispoziție a unei aplicații inteligente – relativ ieftine – pentru gestionarea terenurilor sportive publice, primăria ar optimiza intervențiile proprii în domeniu, sportivii ar opta convenabil între facilitățile existente, iar societatea civilă – preocupată de sănătate, mișcare și petrecerea timpului liber – ar deveni un partener constructiv în rezolvarea problemelor și necesităților curente – putând participa inclusiv cu finanțări private pentru anumite obiective.

Un alt exemplu privind utilitatea aplicării soluțiilor inteligente este descris în acest blog: www.idezvoltare.ro/utilitatea-solutiilor-pentru-dezvoltare-urbana-inteligenta.

Este de la sine înțeles că soluțiile inteligente sunt reprezentate nu doar de aplicațiile software, ci și de clădirile automatizate, sistemele pentru mobilitate / iluminat / încălzit / irigat / producere a energiei / reciclare / etc., dispozitivele digitale publice, platformele pentru colaborarea intra- și inter-instituțională / facilitarea accesului la serviciile spitalicești / încurajarea economiei partajate / promovare modernă  ș.a., toate dotate cu ”inteligență”.

Aceste soluții ”ale viitorului” ar trebui în fapt să fie soluții ale prezentului, pentru a determina caracteristicile, interacțiunile și efectele necesare dezvoltării accelerate și sustenabile a comunităților noastre, în baza următoarelor beneficii:

 • interconectare;
 • integrare;
 • eficientizare și optimizare în termeni de funcțiuni oferite, timp, spațiu, costuri și calitate;
 • valorificarea oportunităților (ex. identificându-le prin intermediul analizelor avansate de date);
 • transparentizare;
 • asigurarea repetabilității proceselor și a aplicării ”aceleiași măsuri” pentru toți rezidenții și vizitatorii;
 • sporirea încrederii și atragerea resurselor, capacităților și fondurilor dinspre partenerii privați;
 • facilitarea dezvoltării soluțiilor private, prin punerea la dispoziție a datelor / proceselor / standardelor deschise;
 • responsabilizare socială prin promovarea argumentată a obiceiurilor sănătoase;
 • educarea și integrarea socială prin utilizarea unor facilități prietenoase și atractive (ex. gamification);
 • protecția mediului, prin reducerea folosirii resurselor și desfășurarea activităților în limitele strict necesare;
 • limitarea efectelor negative în lanț, prin aplicarea mentenanței predictive în sistemele publice;
 • asigurarea rezilienței multidisciplinare susținute de interconectarea, automatizarea și înzestrarea cu inteligență a sistemelor;
 • îndeplinirea unor activități ce se pot realiza doar folosind tehnologiile de ultimă generație (ex. acționarea la distanță sau în zone greu accesibile recurgând la drone);
 • promovarea indirectă și directă a orașelor și regiunilor, prin creșterea rating-ului general al acestora și oferirea de soluții atractive & prietenoase.

PS: Mai jos am atașat câteva clipuri exemplificatoare pentru acest blog.

9iul.

Utilitatea soluțiilor pentru dezvoltare urbană inteligentă

by Marian Constantin VASILE
1 comments

Un jurnalist m-a întrebat odată: Marian, crezi că oamenii din România vor înțelege de ce sunt utile soluțiile inteligente pentru dezvoltare, având în vedere că există atâtea alte probleme legate de lucrurile „normale”: gropi, deșeuri, insecuritate ș.a.m.d.? Eu i-am răspuns că DA, în măsura în care le vom explica simplu toate avantajele acestor soluții. Și i-am oferit următorul exemplu (detaliat în cele ce urmează):

O aplicație inteligentă de mobilitate urbană pentru telefon mobil poate susține următoarele operațiuni: alegerea rutei optime (ex. în funcție de timp sau trafic), rezervări la distanță, identificarea locurilor de parcare, vizualizarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, verificarea disponibilității și a timpilor de așteptare a mijloacelor de transport public (autobuze/troleibuze, vaporașe, biciclete ș.a.), diverse notificări de interes pentru utilizatori (auto-configurabile), posibilitatea de a trimite informații de la locul faptei cu privire la accidente sau ilegalități comise, plată electronică etc. Toate aceste facilități ar conduce în mod categoric către următoarele efecte pozitive:

 • descongestionarea traficului, pentru că populația va opta pentru alegerea celor mai rapide și sigure vehicule: biciclete publice, mijloace de transport în comun, mașini personale etc.;
 • reducerea noxelor, efectelor de seră și a poluării fonice cauzate de trafic;
 • reducerea cheltuielilor de transport, atât publice, cât și private;
 • reducerea numărului de accidente pentru toți participanții în trafic (șoferi, bicicliști, motocicliști, pietoni, pasageri ai transportului în comun ș.a.), prin evitarea supraaglomerării anumitor rute;
 • descongestionarea mai rapidă a zonelor afectate de accidente, prin participarea comunității la oferirea informațiilor în timp real către centrele de comandă;
 • combaterea comiterii ilegalităților în trafic, prin trimiterea de către cetățeni a informațiilor și probelor text/audio/video către poliție;
 • sprijinirea indirectă a economiei, prin eliminarea timpilor morți și a întârzierilor profesionale nepermise;
 • reducerea stresului și a tensiunilor sociale, creșterea confortului și a condițiilor de trai;
 • calcularea unor indicatori de performanță cu ajutorul aplicației și a sistemelor inteligente de transport, care să favorizeze îmbunătățirea continuă a mobilității urbane și adoptarea obiectivă și optimă a deciziilor aferente de către factorii politici și administrativi;
 • susținerea dezvoltării altor aplicații inteligente, utile din punct de vedere economic și social pentru comunitatea locală, prin furnizarea datelor deschise și a interfețelor de programare (API) de către aplicația în discuție;
 • și altele.

O astfel de aplicație ar trebui bineînțeles să se bazeze pe hărți digitale în timp real, lățimi de bandă suficiente pentru transmiterea datelor și sisteme inteligente funcționale, prin dotarea cu inteligență (ex. senzori și transmițători) a flotei de transport în comun, parcărilor, șoselelor (inclusiv cele care sunt mai puțin circulate), bicicletelor și scuterelor publice etc., precum și interfațarea cu alte sisteme specializate (ex. pentru rezervare la distanță sau plată electronică). Unele module sunt prezente deja în orașele mari ale României, însă este nevoie ca ele să funcționeze impecabil, să fie interconectate și totodată integrate într-o platformă generală pentru mobilitate, la care să adere și aplicația de mobilitate vizată.

Se poate ca aplicația să fie creată de furnizori privați de soluții generale, la care să fie conectate soluțiile publice locale, însă în acest caz intră în discuție dependența față de acești furnizori. Un exemplu în acest sens este Google, care pune la dispoziție o aplicație dedicată performantă, ce integrează de asemenea alte facilități de interes, de ex. turistice și de business.

Iată un exemplu vizual simplu al unei asemenea aplicații despre care vorbesc:

(sursă imagine: https://placesjournal.org/article/mission-control-a-history-of-the-urban-dashboard)

și câteva referințe: