LOADING...

Servicii de consultanță

Dezvoltare inteligentă

 • Facilitarea înțelegerii soluțiilor inteligente și a beneficiilor acestora, precum și a modelelor și a bunelor practici internaționale pentru dezvoltare
 • Analizarea profilului general de inteligență în prezent și în viitorul apropiat (conform soluțiilor deja planificate), din punct de vedere calitativ și cantitativ
 • Formularea de recomandări pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă, în baza elementelor de viziune și potențial confirmate cu factorii decizionali și părțile interesate / afectate
 • Definirea unei strategii dedicate de dezvoltare inteligentă și/sau actualizarea strategiei de dezvoltare existente prin integrarea conceptelor inteligente
 • Identificarea oportunităților pentru aplicarea conceptelor dezvoltării inteligente și furnizarea asistenței la implementare (vezi serviciul ”Dezvoltare afaceri”, ex. accesare fonduri nerambursabile)
 • Colaborarea pe termen lung pentru analizarea rezultatelor și stabilirea corecțiilor necesare în realizarea obiectivelor de dezvoltare inteligentă

Economie circulară

 • Facilitarea înțelegerii conceptelor economiei circulare ce țin de prestarea serviciilor sau fabricarea produselor în toate fazele, ex. aprovizionare, design, producție, transport și distribuție, utilizare, colectare inversă și gestionarea / tratarea deșeurilor
 • Identificarea oportunităților generale pentru aplicarea economiei circulare, furnizarea de recomandări și de asistență la implementare (vezi serviciul ”Dezvoltare afaceri”, ex. accesare fonduri nerambursabile)
 • Organizarea și moderarea ghidată a workshop-urilor pentru identificarea soluțiilor detaliate ce țin de aplicarea economiei circulare, cu privire la produse & servicii / procese / modele de activitate și management al schimbării: identificarea soluțiilor care merită să fie implementate, definirea planurilor de acțiune fezabile, asigurarea succesului folosirii soluțiilor implementate

Dezvoltare afaceri

 • Înființarea de firme
 • Identificarea oportunităților de afaceri
 • Realizarea studiilor de oportunitate: viabilitate idee, infrastructură publică și privată existentă, piață de desfacere, mediu concurențial, posibilități generale de finanțare, analiză SWOT etc.
 • Identificarea finanțărilor nerambursabile pretabile (fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri business angels etc.) și conceperea documentației aferente
 • Crearea planurilor de afaceri
 • Crearea strategiilor și planurilor de acțiune
 • Asigurarea serviciilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, proiect tehnic, certificate / avize / autorizații) și a asistenței tehnice*
 • Preluarea dirigenției de șantier*
 • Gestionarea implementării proiectelor sau oferirea asistenței necesare

* Parțial împreună cu partenerii

Optimizare organizațională

 • Auditarea / analizarea generală a organizației, inclusiv SWOT: organigramă, proceduri, fluxuri, eficiență, stare de modernitate a proceselor și produselor, motivare angajați, satisfacție clienți, reputație, capacitate de adaptare și reacție rapidă etc.
 • Analizarea maturității și a performanței departamentelor: finanțe, management, asigurarea calității, achiziții, cercetare & dezvoltare, producție, marketing, logistică, resurse umane, IT&C, asistență juridică, servicii externalizate etc.
 • Analizarea culturii organizaționale
 • Analizarea lanțului valoric, inclusiv reținerea și sporirea valorii
 • Analizarea contextului pentru desfășurarea activității: poziționare în piață, competitivitate, furnizori, clienți etc.
 • Analizarea obiectivelor strategice, portofoliului, adecvării și profitabilității
 • Analizarea scenariilor, inițiativelor, programelor, proiectelor, investițiilor
 • Oferirea de propuneri pentru îmbunătățire, în urma analizelor desfășurate
 • Asigurarea asistenței pentru implementarea propunerilor de îmbunătățire   SAU   implementare propriu-zisă în baza unui contract de management

Management general

 • Definirea valorilor și principiilor, misiunii, viziunii, obiectivelor strategice, priorităților, direcțiilor generale și factorilor cheie pentru succes
 • Oferirea suportului pentru dezvoltare și consolidare organizațională: cultură internă, sistematizare pe departamente / procese / proiecte / resurse, dezvoltare a personalului, delegare și asigurare a răspunderii, comunicare și colaborare, platforme IT&C, control și monitorizare etc.
 • Definirea strategiilor multidisciplinare
 • Asistarea implementării strategiilor (planificare și sincronizare, asigurare condiții și proceduri de realizare etc.), evaluării rezultatelor, precum și a definirii măsurilor corective și preventive
 • Facilitarea luării deciziilor strategice vizând: avantajul competitiv, portofoliul, anvergura geografică, poziționarea în piață, lanțul valoric, competențele critice etc.
 • Asigurarea – prin asistență sau exercitare efectivă – a managementului operațional, patrimonial, al calității, al proiectelor, al riscurilor, al schimbării (inclusiv pentru restructurare și reorganizare), al reputației etc.
 • Preluarea unui mandat managerial de cursă scurtă, dacă este cazul

Imagine publică

 • Crearea identității vizuale și de mesaj, a brandului personal sau de organizație*
 • Conceperea campaniilor și strategiilor de imagine pentru organizație / produse / servicii, implementarea și evaluarea impactului acestora*
 • Dezvoltarea instrumentelor și promovarea în spațiul public și privat, fizic și digital (website, Facebook, LinkedIn, YouTube etc.)*
 • Crearea materialelor de promovare fizică și online (video, imagine, audio, prezentări etc.)*
 • Pregătirea promovării mediatice: conferințe de presă, comunicate, interviuri, reclame etc.*
 • Facilitarea relațiilor publice și de comunicare
 • Organizarea sau pregătirea participării la evenimente publice și private
 • Intermedierea relațiilor cu instituțiile publice și private reprezentative (cluburi afaceri, clustere, asociații, facultăți de profil etc.)
 • Co-gestionarea situațiilor de criză
 • Asigurarea lobby-ului necesar (conform cadrului legal)
 • Alinierea la curentele și metodele moderne

* Parțial împreună cu partenerii noștri

Evenimente publice

 • Organizarea evenimentelor publice (congrese, conferințe, seminare, ateliere de lucru, simpozioane, întâlniri de afaceri, lansări, cocktailuri, aniversări, recepții etc.) și private
 • Conceptualizarea soluțiilor: tematică, context, locație, participanți, parteneri, desfășurător, plan de rezervă, conținut mape etc.
 • Conceperea strategiilor pentru atragerea grupurilor țintă
 • Organizarea campaniei de promovare a evenimentelor cu ajutorul mass media, instrumentelor online și fizice, instituțiilor publice și private, personalităților etc.*
 • Respectarea regulilor de protocol
 • Gestionarea legăturii cu autoritățile publice (primărie, poliție, inspectorat pentru situații de urgență etc.)
 • Co-organizarea la fața locului: asigurare suport logistic și tehnic, furnizare personal specializat, decorare locație, servicii de catering, servicii profesioniste de fotografiat / filmat, servicii de securitate și pază etc.*
 • Campanie de atragere a fondurilor, ex. donații și sponsorizări
 • Acțiuni post-eveniment: analiză, documentare, promovare etc.

* Parțial împreună cu partenerii noștri

Instruire și team building

 • Instruiri interactive și de impact:
 • Dezvoltare inteligentă
 • Economie circulară (în parteneriat cu CCIAT)
 • Leadership
 • Comunicare
 • Negociere
 • Gestionare conflicte
 • Inteligență emoțională
 • Imagine publică
 • Rezolvare probleme și luare decizii
 • Auditor (curs fără certificare)
 • Management calitate (curs fără certificare)
 • Management proiecte (curs fără certificare)
 • Management general
 • Organizare team buildings
 • Organizare schimburi de experiență profesioniste

Notă: Referințe detaliate asupra expertizei și experienței firmei Zalmo Expert Consult S.R.L. privind domeniile și serviciile expuse mai sus pot fi oferite la cerere.

”În parte terapeut, în parte consultant, în parte expert motivațional, în parte organizator profesional, în parte prieten, în parte persoană cicălitoare, un coach personal caută să facă pentru viața ta ceea ce un antrenor de fitness face pentru corpul tău.”

(Kim Palmer)